Во 2018. година Инкубатор програмата за култура промовираше 42 млади уметници од три уметнички категории – современ танц, музика и визуелни уметности. Програмата во 2018 година беше поддржанa од Aмбасадата на Швајцарија во Македонија.

ИНКУБАТОР како културна програма претставува нова платформа за интегрирање на млади креативни поединци во современиот уметнички контекст, овозможувајќи им професионална поддршка, менторство и простор за креативна експресија и реализација на нивните идеи.

Посветени сме на ангажирање и обезбедување можност на сите амбициозни и љубопитни млади уметници да ги осознаат своите креативни граници и да се вклучат во практично искуство кое во крајна линија ќе генерира квалитетен производ – Професионална танцова продукција како резултат на синергија на танцовата, музичката и визуелната уметност.