ИЦТ Тим

Уметнички директор: Рисима Рисимкин

Развоен менаџер: Матеа Мијановиќ

Односи со јавност и маркетинг: Момчило Деловски & Александра Димитровска

Едукатори: Матеа Киселичка, Адријана Данчевска, Дејан Битровски, Анастасија Данчевска, Тринга Хиса