Програма

Програмата на Инкубатор се базира на едукација и продукции во областа на три невербални уметнички категории:

  • Современ танц
  • Музика
  • Визуелни уметности

Проектот ќе се одвива во два циклуса, преку отворени повици за аплицирање, со изградени критериуми во секоја категорија, селекција на кандидатите и средба со нив.

Процесот на реализација на проектот ќе се одвива преку ангажирани едукатори во секоја област, а под менторство нa определените ментори во секоја уметничка категорија.

Современ танц – во оваа категорија, првиот период на работа ќе се одвива низ обука на учесниците и нивно запознавање со основите на современ танц и композиција. Во вториот период на првиот циклус, се создава продукција во која ќе учествуваат пријавените танчери и потенцијални кореографи во соработка со членовите на Скопје танцовиот театар. Учесниците ќе имаат можност да слушаат и предавања од Историја на танцот на 20 век и естетскиот, конецептуален и филозофски аспект на танцот, како и создавање кореографско дело, со акцент на кореографска т.е. танцова драматургија. Овие предавања ќе бидат отворени за учесниците на проектот од сите три категории.

Музика – во оваа категорија кандидатите ќе имаат базична обука во процесот на создавање музичка композиција со примарна намена задоволување на потребите на кореографите за успешна реализација на танцовиот проект. Изучување на специфичните техники на компонирање на музика за современ танц и достапната технологија преку предавања и активно создавање на музика се примарни цели на музичкиот инкубатор. Освртот кон филозофско-естетската димензија и запознавање со големите светски музички култури ќе бидат во форма на отворени предавања и дискусии, наменети и препорачливи за учесниците на проектот од трите уметнички области.

Визуелни уметности – во оваа категорија, кандидатите ќе работат на сценографија и костимографија, преку создавање на објекти и визуелни решенија во контекст на танцов проект. Ќе се истражуваат сликарски и скулпторски техники, материјали и концепти од базично до напредно ниво. Кандидати кои работат во сите визуелни медиуми се добредојдени.

 

ПРОГРАМА

21-ви Февруари – 7-ми Март – Прв отворен повик во категориите – современ танц, музика и визуелни уметности за млади уметници на возраст од 16 до 29 години

9-ти Март – Објавување на резултатите од отворените повици

  • Сите избрани кандидати треба да бидат подготвени за аудиција во Скопје на 11 март (недела)
  • Сите учесници кои ќе бидат избрани за проектот, а чие моментално место на живеење не е Скопје, ќе добијат соодветен надомест за патните трошоци со приложен доказ за плаќање (билет, фискалнасметка)

Март – Јуни – Инкубатор работилници во рамки на проектот за танц, музика и визуелни уметности (прв продукциски период)

Мај – Објава на вториот отворен повик за млади уметници

Јуни – Август – Изведби на Инкубатор продукциите низ повеќе града во Македонија

Септември – Декември – Инкубатор работилници за танц, музика и визуелни уметности (втор продукциски период)

Декември – Презентација на продукциите од вториот циклус